วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดตารางเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563