วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศ: วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63107218467)
คลิ๊กที่ลิ๊งด้านล่าง
1.เอกสารประกวดราคา
2.ประกาศประกวดราคา
3.คุณลักษณะเฉพาะ