วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 หลัง
คลื๊กที่ลิ๊งด้านล่าง
1.ประกาศประกวดราคาจ้างฯ
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่
--->http://www.gprocurement.go.th/new_index.html