วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 16 ธันวาคม 2563วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 16 ธันวาคม 2563วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีโดยนายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี มอบหมายให้นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ออกศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) ณ. อบต.แก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช