วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ขอเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน #สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

ประกาศ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ขอเชิญคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน #สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี