วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันพุธ 23 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

รายงานข่าว : วันพุธ 23 ธันวาคม 2563 นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ระดับสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 #สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี