วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการที่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ให้ #สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าติดต่อราชการนะค่ะ

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการที่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ให้ #สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าติดต่อราชการนะค่ะ