วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรน่า2019