วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ รายละเอียดดังแนบ