วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีจัดโครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบสามสี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีจัดโครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบสามสี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี