...............................................................

รายงานข่าว-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินกิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินการแพทย์(อฉช.)ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องโสต วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี