...............................................................

รายงานข่าว-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี