...............................................................

รายงานข่าว วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี