วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี