วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 (ภาคทฤษฎี) ช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 (ภาคทฤษฎี) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า