วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)