วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ร่วมระดมทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ในโครงการ Solar generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์ โดยกองทุนแสงอาทิตย์

ร่วมระดมทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ในโครงการ Solar generation วิทยาลัยแสงอาทิตย์
โดยกองทุนแสงอาทิตย์

เลขที่บัญชี >>>> 020196497752
ชื่อบัญชี >>>> กองทุนเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร