วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี #เปิดเรียน ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564