วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)