วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก