วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อมจอทัชสกรีน 4K ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117324347)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อมจอทัชสกรีน 4K ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117324347)