วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก