วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีเอกสารประกวดราคาเเละประกาศเชิญชวน ปรับปรุงอาคารหอประชุมต้นเสม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 2,357,456.38

เอกสารประกาศเชิญชวน
รายละเอียดขอบเขตของงาน
เอกสารประกวดราคา