...............................................................

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฏร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562