...............................................................

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพร และ สวน นายดำ จังหวัดชุมพร