...............................................................

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายใน “การอาชีพเกมส์ ครั้งที่ 15” ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายใน “การอาชีพเกมส์ ครั้งที่ 15” ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562