...............................................................

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล