...............................................................

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วก.กระบุรี ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วก.กระบุรี ปีการศึกษา 2562
คลิ๊กที่ลิ๊ง --- https://drive.google.com/file/d/1eYaDPeBLiFqwJqX8KfCjFsCpDnTRq_vz/view?usp=sharing
เยี่ยม