KBC............................................................

ขอเชิญชวนทุกท่าน โครงการนิทรรศการ 108 อาชีพ กิจกรรม สอนอาชีพ ชุดเหรียญโปรยทาน ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ ถ้ำพระขยางค์ ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวนทุกท่าน โครงการนิทรรศการ 108 อาชีพ กิจกรรม สอนอาชีพ ชุดเหรียญโปรยทาน ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ ถ้ำพระขยางค์ ตำบล ลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี