วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี