วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว-วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ