วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว:วันที่ 8 มิถุนายน 2563 - 10 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายงานข่าว:วันที่ 8 มิถุนายน 2563 - 10 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน และสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งมอบถุงปันสุขเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน #ครอบครัวอุ่นใจวิทยาลัยอุ่นจัง