วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น -กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
-กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
-กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดตรอกปรือ