วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู๔้เรียนเข้าร่วมดครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

ขอเชิญชวน---> ครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู๔้เรียนเข้าร่วมดครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ในระหว่างวันที่ 12 -13 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาและร้านคุณแม่จู้ภูเก้ต