วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว: วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีดำเนิน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี