วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง