วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Junior Guide มัคคุเทศก์น้อย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น.ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The Junior Guide มัคคุเทศก์น้อย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น.ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี