วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการ The Junior Guide "มัคคุเทศก์น้อย" ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการ The Junior Guide "มัคคุเทศก์น้อย" ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี