วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยมรกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาลัย

รายงานข่าว : วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยมรกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวิทยาลัย