วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs)

ขอเชิญชวน---> นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs)
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพระบุรี