วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา