วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs)

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs) โดยมีนางสาวฐาปนี เปรมจิตร ผู้จัดการสำนักงานระนองการบัญชี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี