วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ได้จัดการประเมินแผนธุรกิจ ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ได้จัดการประเมินแผนธุรกิจ ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายนิมิต คินเพชร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขากระบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี