วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Download

pdf
อาคารเรียน.pdf
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
pdf
รถบรรทุก.pdf
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
pdf
ห้องเรียนทันสมัย.pdf
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะก.pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037192
pdf
เอกสารประกวดราคา.pdf
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037192044)
pdf
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037192044)
pdf
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจ.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037192044)
pdf
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจ.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037192044)
pdf
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจ.pdf
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65037192044)
pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการ.pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะก.pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น ขนาดพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะกา.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการ.pdf
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
jpg
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดชำรุดเสื่อมสภาพ.jpg
ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การขายทอดตลาดชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ
jpg
ประกาศขายทอดตลาด.jpg
ประกาศขายทอดตลาด
jpg
ประกาศขายทอดตลาด.jpg
ประกาศขายทอดตลาด
jpg
Test.jpg
ทดสอบ
1
^