วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ


เขียนโดย Administrator : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


...............................................

---->> ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัยฯ
อับดับที่ 6 แข่งขันรถประหยัดน้ำมันระดับประเทศ และอันดับที่ 1 ของภาคใต้

ถ้วยรางวัล แข่งขันรถประหยัดน้ำมัน

อับดับที่ 6 แข่งขันรถประหยัดน้ำมันระดับประเทศ และอันดับที่ 1 ของภาคใต้

นักแข่ง แข่งขันรถประหยัดน้ำมัน

ประชุมเชิงวิชาการการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์

.........................................................................................................................................
เขียนโดย Administrator : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 04/06/2564

- งานวิจัยในชั้นเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
-
งานวิจัยในชั้นเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

- งานวิจัยในชั้นเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
- งานวิจัยในชั้นเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

 
^