วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ และหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกศสภาคใต้
ในการนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S) เพื่อปลดล๊อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาตอบโจทย์ การผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^