วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

รายงานข่าว : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
นางสาวพัชรี ยิ่งยศ ครูวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี นางสาวสาธิดา วังสาวดี
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี และนายกิตติพงษ์ พิกุลทอง
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เยี่ยมเลยครับ
ความคิดเห็น #1 05 มี.ค. 2564 202.29.xxx.xx
ความคิดเห็น
^