วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว วันที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานข่าว วันที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 10 (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^