วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางเมษา ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รายงานข่าว : วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางเมษา ลิ่มศิลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน (ช่วงเช้า) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นิเทศน์การสอน ฝ่ายวิชาการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^