วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวนลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด

ขอเชิญชวนลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^